Om Grodan

Historia.


1987 Startades en studiecirkel med mål att bilda ett föräldrastyrt dagis och 1991 kunde Föräldrakooperativet Grodan öppnas. Sedan 1996 har verksamheten varit förlagd till nuvarande adress på Skogsvillan.

Pedagogik


Grodan bygger på utepedagogik som är förenlig med läroplanen. Grodan är bland

annat närhet till skog och mark, mycket utevistelse samt kunnig och engagerad personal. Exempel på pedagogiska aktiviteter kan vara sång och ramsor, sagor och berättelser.  Barnens nyfikenhet och vilja fångas upp och de får vara kreativa, skapa och lära sig när de är öppna för det. Grodans personal lägger stor vikt vid barnens kreativa och att skapa lust för lärande. Grodans utemiljö gör att den motoriska träningen blir en naturlig del av vardagen.

Om Grodan.


Grodan är en familjär förskola där vi med glädje driver verksamheten framåt tillsammans med personalen och engagerar oss för att ge våra barn en trygg miljö där de får stå i centrum.


Tack vare personal som har stor erfarenhet och intresse för sitt arbete är barnen på Grodan trygga och trivs bra.

De får även ett gott bagage med sig till den dag de ska börja på skolan.

Föräldrasamverkan


På Grodan har vi föräldrasamverkan, villket innebär:

  • Pliktdagar (förälder är med i barnverksamheten samt städar)
  • Styrelseuppdrag eller andra uppdrag
  • Gemensamma möten
  • Gemensamma arbetsdagar
  • Arbetsgrupper


Under medlemstiden kommer varje familj att ansvara för olika poster.


De poster som finns i styrelsen är:

  • ordförande
  • vice ordförande
  • sekreterare
  • vice sekreterare
  • kassör


Övriga poster är: kö-ansvarig, personalansvarig och vaktmästare.